Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Terminy wypłat świadczeń w MARCU 2024

4 marca 2024

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w marcu 2024 r. PLANOWANE są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne –19.03.2024 r.

2) Fundusz alimentacyjny: 23.03.2024 r.

3) Zasiłek stały, okresowy, celowy: 26.03.2024 r.

Bony/talony wydawane będa w dniu 08.03.2024 r. i należy zrealizować je do dnia 31.03.2024 r.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w MARCU 2024

Ustalenie dnia wolnego od pracy

11 stycznia 2024

Zarządzeniem nr 1/2024 z dnia 04 stycznia 2024 r ustala się dzień 2 maja 2024 r (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024 r (sobota) tj. dniu wolnym od pracy.

Kierownik Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Ustalenie dnia wolnego od pracy

Dodatek osłonowy w 2024 roku

11 stycznia 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym Minister Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wniosek o dodatek osłonowy w formie papierowej będzie dostępny w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej MGOPS w Prabutach, niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można będzie składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

 

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy w 2024 roku

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.3.2023

11 października 2023

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.3.2023

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/830434

Czytaj więcej o: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.3.2023

Apel dotyczący osób bezdomnych

10 października 2023

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zwraca się z apelem do mieszkańców miasta i gminy Prabuty o niepozostawanie obojętnym na los osób bezdomnych w okresie jesienno -  zimowym. Jest to okres szczególnie wytężonej pracy dla nas, jednak niezależnie od podejmowanych przez powołane do tego służby, najważniejsze wydaje się zdecydowane działanie osób postronnych, ukierunkowane na powiadomienie odpodowienich służb, które nie zawsze muszą wiedzieć o miejscu pobytu osób najbardziej potrzebujących.

Informację można   zgłaszać dzowniąc pod wskazane poniżej numery telefonów czynne całą dobę:

  • numer alarmowy 112
  • Policja 997
  • MGOPS Prabuty 513-079-990

Tym samym nie bądźmy obojętni na potrzeby drugiego człowieka. Zwłaszcza teraz, gdy najbardziej tego potrzebują.

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: Apel dotyczący osób bezdomnych

Program Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową na lata 2021-2027: KRYTERIA I NABÓR

10 października 2023

NABÓR DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH FEPŻ PODPROGRAM 2023 RUSZA OD DNIA 2 LISTOPADA 2023

PONIŻEJ WARUNKI SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY POMOCY:

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Program Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową na lata 2021-2027: KRYTERIA I NABÓR

UWAGA !!! Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, spcjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

5 października 2023

INFORMACJA

o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego,

specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna,

zaistniałych w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.

o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informujemy o zmianach jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r., dotyczących obecnego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów.

Jolanta Dołęgowska
Czytaj więcej o: UWAGA !!! Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, spcjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna