Jesteś tutaj: Start / Nabór na stanowiska

Nabór na stanowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór na stanowisko: Kierownik/Animator w Placówce Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"

29 kwietnia 2022

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 06. Integracja,

Działanie 06.02. Usługi Społeczne,

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownik/Animator w Placówce Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"

Wymiar etatu: 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, od 01.06.2022 do 31.12.2022.

Termin składania ofert: 09.05.2022 do godz. 15:00 w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

W załączeniu szczegóły ogłoszenia.

Wanda Angielska - Koniszewska

Informacja o wynikach naboru - ASYSTENT RODZINY

31 grudnia 2021

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach naboru na stanowisko - Asystent Rodziny.

Wanda Angielska - Koniszewska

Nabór na stanowisko - ASYSTENT RODZINY

20 grudnia 2021

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należny składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty do dnia 29.12 2021 r. do godz.15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko asystenta rodziny. Za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową, przyjmuje się datę faktycznego wpłynięcia dokumentów do Ośrodka.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach w dniu 30.12 2021r. o godzinie 9:00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kierownik MGOPS w Prabutach - tel.  055 261-71-19 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

 

Szczegóły naboru w załączniku

Wanda Angielska - Koniszewska

Zaproszenie do składania ofert-Laskowice (II)

15 grudnia 2021

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W LASKOWICACH.

Szczegóły w załączniku.

Wanda Angielska - Koniszewska

Zaproszenie do składania ofert-Laskowice

30 listopada 2021

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W LASKOWICACH.

Szczegóły w załączniku.

W

Zaproszenie do składania ofert-Kleczewo

30 listopada 2021

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W KLECZEWIE

Szczegóły w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert-Trumiejki

30 listopada 2021

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W TRUMIEJKACH.

Szczegóły w załączniku.

Wanda Angielska - Koniszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10919