Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół interdyscyplinarny w gminie Prabuty został powołany uchwałą Nr VI / 31 / 2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) Komisariatu Policji,
3) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
5) oświaty,
6) ochrony zdrowia,
7) kuratorów sądowych,
8) organizacji pozarządowych.

Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić również prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Prabuty wchodzą przedstawiciele instytucji:

 1. Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach,
 2. Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Prabutach,
 3. Komisariat Policji w Prabutach,
 4. NZOZ "Medicus" w Prabutach,
 5. NZOZ Centrum Psychiatrii w Prabutach,
 6. Poradnia Psychologiczno – pedagigiczna w Kwidzynie filia Prabuty,
 7. Prabuckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Ubogich,
 8. Sąd Rejonowy w Kwidzynie,
 9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach,
 10. Szkoła Podstawowa w Obrzynowie,
 11. Urząd Miasta i Gminy Prabuty (pełnomocnik Burmistrza ds.Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi),
 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach,
 13. Zespół Szkół w Rodowie,
 14. Zespół Szkół w Trumiejkach.

 

Zespół działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli rożnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Artykuły

Przemoc w rodzinie w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

8 kwietnia 2020

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie,
jesteś świadkiem przemocy w rodzinie,
posiadasz informacje o stosowaniu przemocy w rodzinie
skontaktuj się z:

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Przemoc w rodzinie w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-10
Data publikacji:2016-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:1941