Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm. oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół interdyscyplinarny w gminie Prabuty został powołany uchwałą Nr LXVIII/444/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca  2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Prabuty wchodzą przedstawiciele instytucji:

 1. Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach,
 2. Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach,
 3. Komisariat Policji w Prabutach,
 4. NZOZ "Medicus" w Prabutach,
 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagigiczna w Kwidzynie filia Prabuty,
 6. Sąd Rejonowy w Kwidzynie,
 7. Szkoła Podstawowa w Obrzynowie,
 8. Urząd Miasta i Gminy Prabuty (pełnomocnik Burmistrza ds.Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi),
 9. Zespół Szkół  w Prabutach,
 10. Zespół Szkół w Rodowie,
 11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 12. Zespół Szkół w Trumiejkach.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego : Piotr Rosinke z Komisariatu Policji w Prabutach, tel: (55) 645-01-13

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Paweł Strzelczyk z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, tel: (55) 261-71-21 

 

Zespół działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli rożnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemu przemocy domowej,

2) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

3) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domowej.

4) podejmowanie działań profilaktycznych 

5)  realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej

Tekst Uchwały:

https://bip.prabuty.pl/index.php?c=getfile&id=11184

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-10
Data publikacji:2016-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:3090