Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Terminy wypłat świadczeń w LISTOPADZIE 2023

6 listopada 2023

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w listopadzie 2023 r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 21.11.2023 r.

2) Fundusz alimentacyjny: 24.11.2023 r.

3) Zasiłek stały, okresowy, celowy: 24.11.2023 r.

 

Bony/talony wydawane będa w dniu 09.11.2023 r. i należy zrealizować je do dnia 30.11.2023 r.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w LISTOPADZIE 2023

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.3.2023

11 października 2023

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.3.2023

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/830434

Czytaj więcej o: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.3.2023

Apel dotyczący osób bezdomnych

10 października 2023

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zwraca się z apelem do mieszkańców miasta i gminy Prabuty o niepozostawanie obojętnym na los osób bezdomnych w okresie jesienno -  zimowym. Jest to okres szczególnie wytężonej pracy dla nas, jednak niezależnie od podejmowanych przez powołane do tego służby, najważniejsze wydaje się zdecydowane działanie osób postronnych, ukierunkowane na powiadomienie odpodowienich służb, które nie zawsze muszą wiedzieć o miejscu pobytu osób najbardziej potrzebujących.

Informację można   zgłaszać dzowniąc pod wskazane poniżej numery telefonów czynne całą dobę:

  • numer alarmowy 112
  • Policja 997
  • MGOPS Prabuty 513-079-990

Tym samym nie bądźmy obojętni na potrzeby drugiego człowieka. Zwłaszcza teraz, gdy najbardziej tego potrzebują.

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: Apel dotyczący osób bezdomnych

Program Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową na lata 2021-2027: KRYTERIA I NABÓR

10 października 2023

NABÓR DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH FEPŻ PODPROGRAM 2023 RUSZA OD DNIA 2 LISTOPADA 2023

PONIŻEJ WARUNKI SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY POMOCY:

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Program Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową na lata 2021-2027: KRYTERIA I NABÓR

UWAGA !!! Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, spcjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

5 października 2023

INFORMACJA

o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego,

specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna,

zaistniałych w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.

o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informujemy o zmianach jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r., dotyczących obecnego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów.

Jolanta Dołęgowska
Czytaj więcej o: UWAGA !!! Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, spcjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna
Przejdź do -

2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

29 września 2023

PRZEMOC to jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste w szczególności narażające osoby i ich doświadczające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną wolność, w tym seksualną, powodujące szkody ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdę.

 

Skorzystaj z pomocy psychologicznej i prawnej

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: 2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024

29 września 2023

 Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023r.,

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023r. najpóźniej do 30 listopada 2023r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2023r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

1. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada b. r.,

2. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia b. r.,

3. Natomiast w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w listopadzie danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

4. Natomiast w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w grudniu danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc grudzień danego roku i kolejne miesiące może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne  uzależnione jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.
W przypadku przekroczenia ww. dochodu świadczenie przysługuje w formie złotówka za złotówkę.

 

 

Katarzyna Sicińska
Czytaj więcej o: Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024