Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Kampania społeczna pod nazwą "Biała Wstążka"

30 listopada 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Prabutach

Zaprasza  do udziału  w tegorocznej edycji kampanii społecznej pn. „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.  Kampania rozpoczęła się w dniu 25 listopada tj. w  Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a kończy w dniu 10 grudnia i  to jest w Międzynarodowy Dzień  Praw Człowieka.

W trakcie trwania kampanii  mężczyźni chcący zaangażować się w  udział w akcji udostępniają w mediach społecznościowych białe wstążki, które  symbolizują  przerwanie milczenia w kwestii przemocy wobec kobiet i powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania. Zwracamy się z prośbą do wszystkich mężczyzn o przyłączenie się do akcji ukierunkowanej na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemu stosowania przemocy w rodzinie, poprzez symboliczne umieszczenie symbolu kampanii, tj. „BIAŁEJ WSTĄŻKI” w mediach społecznościowych, jak również propagowanie akcji w gronie znajomych.

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: Kampania społeczna pod nazwą "Biała Wstążka"

Życzenia z okazji dnia Pracowników Służb Społecznych

21 listopada 2022

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada 2022

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

17 listopada 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

ogłasza nabór kandydatów

do pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

 

  1. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

  4. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

  5. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

  6. co najmniej 5 – letni staż pracy w tym co najmniej 3 – letni w pomocy społecznej;

  7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Marek Szulc
Czytaj więcej o: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

UWAGA – ZMIANA GODZIN DYŻURU NPP W PRABUTACH

15 listopada 2022

W związku ze zmianą godzin urzędowania punktu - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prabutach,

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie informuje,

że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) dyżur NPP w Prabutach będzie świadczony w godz. 08.00 – 12.00

Czytaj więcej o: UWAGA – ZMIANA GODZIN DYŻURU NPP W PRABUTACH

Światowy Dzień Adopcji 2022

9 listopada 2022

Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” obchodzony jest od wielu lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który zaczął propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Dzień Adopcji to dobry moment, aby podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci. Wspólne świętowanie to również idealna okazja, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny, ale też obalać mity związane z przysposobieniem. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Adopcji 2022

Terminy wypłat świadczeń w LISTOPADZIE 2022

4 listopada 2022

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w listopadzie 2022r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 22.11.2022r.

2) Fundusz alimentacyjny: 24.11.2022r.

3) Zasiłek stały, okresowy, celowy: 25.11.2022r.

Bony/talony wydawane będa 10 i 24 dnia miesiąca.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w LISTOPADZIE 2022