Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Strona główna

Najnowsze aktualności

Punk konsultacyjny przy ul. Grunwaldziej 2 w Prabutach

9 kwietnia 2024
Drodzy Mieszkańcy ????????????
Przypominamy o Punkcie Konsultacyjnym????
Punkt Konsultacyjny skierowany jest szczególnie do osób:
➡️uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
➡️ członków rodzin osób uzależnionych,
➡️ będących w kryzysie z powodu przeżywania trudności.
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:
➡️ udzielanie konsultacji w zakresie terapii uzależnień,
➡️ motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
➡️ motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób współuzależnionych,
➡️ motywowanie do uczestniczenia w terapii i innych działaniach wspomagających leczenie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
➡️ motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współuzależnionych,
➡️ udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
➡️ prowadzenie działalności informacyjno - profilaktycznej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień.
Czytaj więcej o: Punk konsultacyjny przy ul. Grunwaldziej 2 w Prabutach

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.2.2024.

5 kwietnia 2024

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.2.2024.

Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/910830

Czytaj więcej o: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.2.2024.

Terminy wypłat w KWIETNIU 2024

4 kwietnia 2024

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w kwietniu 2024 r. PLANOWANE są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne –17.04.2024 r.

2) Fundusz alimentacyjny: 24.04.2024 r.

3) Zasiłek stały, okresowy, celowy: 25.04.2024 r.

Bony/talony wydawane będa w dniu 05.04.2024 r. i należy zrealizować je do dnia 30.04.2024 r.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat w KWIETNIU 2024

DODATEK OSŁONOWY - SKŁADANIE WNIOSKÓW TYLKO DO 30.04.2024

3 kwietnia 2024

UWAGA !

Dodatek osłonowy w 2024 roku - Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać tylko dodnia 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, żeod stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wniosek o dodatek osłonowy w formie papierowej jest dostępny w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej MGOPS w Prabutach.

Czytaj więcej o: DODATEK OSŁONOWY - SKŁADANIE WNIOSKÓW TYLKO DO 30.04.2024

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych - ankieta

25 marca 2024

Szanowni Państwo,  informujemy że od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2024 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych.  Badania realizowane są metodą internetową. Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która  znajduje się w poniższym linku: https://forms.gle/xGPwH1u75sqZmhFx5

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie opracowaniu powyższego dokumentu.

Czytaj więcej o: Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych - ankieta

Ustalenie dnia wolnego od pracy

11 stycznia 2024

Zarządzeniem nr 1/2024 z dnia 04 stycznia 2024 r ustala się dzień 2 maja 2024 r (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024 r (sobota) tj. dniu wolnym od pracy.

Kierownik Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Ustalenie dnia wolnego od pracy

Dodatek osłonowy w 2024 roku

11 stycznia 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym Minister Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wniosek o dodatek osłonowy w formie papierowej będzie dostępny w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej MGOPS w Prabutach, niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można będzie składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

 

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy w 2024 roku