Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

Przejdź do - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

29 sierpnia 2023

Ankieta dotycząca świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjalizacji

25 sierpnia 2023

Szanowni Państwo,

 

Nazywam się Mirosław Grewiński i jestem kierownikiem zespołu badawczego Uczelni Korczaka, która prowadzi na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Celem badania jest m.in. poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach.

 

Zależy nam, aby w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne. Dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa, aby udostępnić tę ankietę osobom, które korzystają z tych usług.

UCZELNIA KORCZAKA
Czytaj więcej o: Ankieta dotycząca świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjalizacji
Przejdź do - Program korekcyjno-edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny

23 sierpnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania się do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Adresatami programu są osoby stosujące przemoc w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi. Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, co w rezultacie wpłynie na zahamowanie przemocy w rodzinie.

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: Program korekcyjno-edukacyjny

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

22 sierpnia 2023

UWAGA !!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach w terminie do dnia 05.09.2023 r. przeprowadza rozeznanie potrzeb w zakresie realizacji programu realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 55 261 71 21 , 55 261 71 14 lub osobisty w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

UWAGA: zmiana organizacji pracy MGOPS Prabuty w dniu 02.05.2023

18 kwietnia 2023

Zarządzenie nr 14/2023

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

z dnia 18.04.2023 r.

w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach w zamian za święto przypadające w 2023 roku w dzień wolny od pracy.


Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks Pracy (teks jednolity: Dz.U. 2020 r. poz.1320 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§1

Ustala się dzień 2 maja 2023 r.( wtorek ) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.( sobota ) tj. w dniu wolnym od pracy.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania

Ewa Tatara

Program pomocy dzieciom: stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

14 kwietnia 2023

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 

Czytaj więcej o: Program pomocy dzieciom: stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

23 marca 2023

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-10
Data publikacji:2016-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:28382