Rodzaje świadczeń rodzinnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

8 lipca 2016

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

8 lipca 2016

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

Świadczenie rodzicielskie (tzw. "kosiniakowe")

8 lipca 2016

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu jednego dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego itp.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Świadczenie rodzicielskie (tzw. "kosiniakowe")

Zasiłek pielęgnacyjny

8 lipca 2016

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

8 lipca 2016

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Świadczenie pielęgnacyjne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

8 lipca 2016

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Specjalny zasiłek opiekuńczy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-08
Data publikacji:2016-07-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:3701