WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MALBORKU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI /do 16 roku zycia/

ORAZ O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. Nr 224, poz. 1803/ od 1 stycznia 2010r. wnioski osób zainteresowanych składających wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
   

 2. Od 1 stycznia 2010 r. zgodnie z § 35, ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2003r. legitymacje dokumentujące stopień niepełnosprawności wydawane są wyłącznie na podstawie posiadanego ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraswności do wniosku o wydanie:

IOrzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności dołączone muszą być  - /§ 6.2. w/w rozporządzenia/:

 • Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku /oryginał/.
 •  Dokumentacja medyczna /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem-wypisy ze szpitala, badania itp./ mogąca mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 • W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kopię posiadanego orzeczenia.

II.  O wskazaniu do ulg i uprawnień dołączyć należy być posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem-wypisy ze szpitala, badania itp./ mogącą mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/ - /§ 6.3. w/w Rozporządzenia/.

III.  Jeżeli składany wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień nie spełnia w/w wymogów Rozporządzenia, to:

 •  W przypadku osobistego składania wniosku przez osobę zainteresowaną o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, wniosek nie zostanie przyjęty ze względu na braki formalne, a osoba zainteresowana zostanie poinformowana o konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów wymaganych zgodnie z w/w Rozporządzeniem.
 • W przypadku przesłania wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień pocztą, który nie spełnia w/w wymogów rozporządzenia przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku zawiadomi na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności uzupełnienia wniosku oraz wyznaczy termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania - /§ 6.5. w/w Rozporządzenia/. 

 

Informacje dot. kart parkingowych możemy uzyskać klikając na linkhttp://bip.pzon.powiat.malbork.pl/dokumenty/menu/12

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-13
Data publikacji:2019-02-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:3311