Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór uczestników do programu 'Asystent osoby niepełnosprawnej"

8 lutego 2023

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

program finansowany ze Środków Funduszu Solidarnościowego

 

Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza mieszkańców do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Kierownik Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do programu 'Asystent osoby niepełnosprawnej"

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

24 lutego 2022

                                                

Gmina Prabuty przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizator Programu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

-  pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2022-02-24
Data publikacji:2022-02-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:897