Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

24 lutego 2022

                                                

Gmina Prabuty przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizator Programu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

-  pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Przejdź do -

14 luty - Walentynki Święto Miłości

24 lutego 2022

14 luty - Walentynki Święto Miłości, a także wyjątkowa okazja do celebrowania przyjaźni. Dzieci z PWD "Centralna Kuźnia Młodych" w Prabutach, Laskowicach i Trumiejkach własnoręcznie przygotowały piękne Walentynki

Projekt pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty"współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Kierownik projektu Ewa Tatara
Czytaj więcej o: 14 luty - Walentynki Święto Miłości

PEŁNOPRAWNI - projekt skierowany do osób niepełnosprawnych

23 lutego 2022

Fundacja Instytut Aktywacji Regionów wdraża pomoc prawną dla osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na swoją niesamodzielność nie mogą skutecznie bronić swoich spraw przed sądami i urzędami. Prawnicy fundacji zapewnią bezpłatną pomoc prawną - również na etapie postępowania sądowego. Projekt realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Szczegóły dotyczące wskazanej formy wsparcia można uzyskać na stronie www.pelnoprawni.eu oraz na infolinii fundacji pod numerem telefonu 793-961-569.

 

Instytut Aktywacji Regionów
Czytaj więcej o: PEŁNOPRAWNI - projekt skierowany do osób niepełnosprawnych

Bank Żywności - szkolenie

16 lutego 2022

Bank Żywności w Tczewie będzie przeprowadzał szkolenia w dniu 07.03.2022. w MGOPS Prabuty  w ramach programu POPŻ 2021.

Temat szkoleń to: ekonomiczne, niemarnowanie żywności, dietetyczne i kulinarne.  

Zajęcia odbędą się w formie online. 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi wg.swoich rejonów.. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Bank Żywności - szkolenie

POPŻ Podprogram 2021

15 lutego 2022

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.


OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – czerwiec 2022

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: POPŻ Podprogram 2021

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2022r.

15 lutego 2022

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2022 roku przekazujemy następujące informacje:

 • Ośrodek oferuje bezpłatną, profesjonalną pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych z powiatu kwidzyńskiego.

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieści się w siedzibie Fundacji w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 59.

 • Dyżur osoby pierwszego kontaktu jest sprawowany w siedzibie Fundacji – od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº-14ºº, dyżur specjalistów w godz. 17ºº-19ºº.

 • Poza godzinami pracy ośrodka istnieje możliwość kontaktu telefonicznego, informacyjno – interwencyjnego pod nr 55 629 18 18 przez całą dobę.

Fundacja Żyć Zgodnie
Czytaj więcej o: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2022r.
Przejdź do -

Zajęcia Klubu "OAZA"

8 lutego 2022

Klub Seniora „OAZA” prężnie funkcjonuje nawet podczas niesprzyjającej aury za oknem. W styczniu nasi Seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Czytaj więcej o: Zajęcia Klubu "OAZA"